Φ.Σ.Α
Saturday, January 16, 2021
Επικοινωνία Sitemap Register Login
 
Είστε Εδώ: Έντυπα  » Έντυπο υποβολής Φ.Σ.Α.  
  Minimize

Έντυπο Υποβολής Φ.Σ.Α. (excel)

Έντυπο Υποβολής Φ.Σ.Α.  (pdf)

* Για όσα φαρμακεία χρησιμοποιούν excel. Γράφετε μόνο τα ποσά στους αντίστοιχους κωδικούς και οι αθροίσεις γίνονται αυτόματα. Προσοχή, να θέτετε πάντα στο έντυπο την σφραγίδα σας , και τα στοιχεία του φαρμακείου σας.

   Copyright 2009 F.S.A.