Φ.Σ.Α
Saturday, December 15, 2018
Επικοινωνία Sitemap Register Login
 
Είστε Εδώ: Έχω μια συνταγή  

Built with American web hosting tools

website hosting terms here

Built with American web hosting tools

website hosting terms here

 

Επικοινωνήστε μαζί μας : 

 


 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μυλλέρου 1 - Αθήνα  104 36

 

τηλ. 210 5221163 -  210  5247783  -  210 5223914   

       210  5220954  -  210  5220955  -  210 5228051

 


email :  grfsa@otenet.gr 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας : 

 


 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μυλλέρου 1 - Αθήνα  104 36

 

τηλ. 210 5221163 -  210  5247783  -  210 5223914   

       210  5220954  -  210  5220955  -  210 5228051

 


email :  grfsa@otenet.gr 

Υπαγωγή ναρκωτικών Ν.3459/06
 
Yπαγωγή ναρκωτικών φαρμάκων στις διατάξεις του  Ν. 3459/06 (πρώην Ν.1729/87) και  καθορισμός της Μέγιστης Ημερήσιας Δόσης (Μ.Η.Δ.) τους

Σας παραθέτουμε το ΦΕΚ2194/Β’/2-10-09όπου δημοσιεύθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις περί υπαγωγής φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις  του Ν. 3459/2006 (πρώην Ν.1729/87), καθώς και ο καθορισμός της Μέγιστης Ημερήσιας Δόσης (Μ.Η.Δ.) τους.

Συγκεκριμένα
Με την υπ. αριθ. ΔΥΓ3γ/οικ.130697/29-9-09 απόφαση για υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Myfene που περιέχουν τηνουσία fentanyl, στον πίνακα Γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1του Ν. 3459/2006, ορίζεται δε ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλαστρα) τα 300mg/hr. Τα εν λόγω  φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα δύνανται με ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή  συμπληρωματική αγωγή ,ύστερα από άδεια της διεύθυνσης Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα.

Με την υπ. αριθ. ΔΥΓ3γ/114358/29-9-09 απόφαση για υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων Dolfen που περιέχουν την ουσία fentanyl, στον πίνακα Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3459/2006, ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση  για τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλαστρα)τα 300mg/hr. Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα δύνανται με ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα.

Με την υπ. αριθ. ΔΥΓ3γ/105557/29-9-09 απόφαση για υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων  Instanyl (ρινικό εκνέφωμα,διάλυμα για ρινική χρήση με δραστική ουσία fentanyl), στον πίνακα Γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3459/2006. Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ως εξής: για το Instanyl 50μg/δόση, τα 400μg φαιντανύλης, για το Instanyl 100 μg/δόσητα 800μg φαιντανύλης και για το Instanyl 200 μg/δόσητα 1.600μg φαιντανύλης. Τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα δύνανται με ευθύνη του γιατρού να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για ένα (1) μήνα. 
   Copyright 2009 F.S.A.