Φ.Σ.Α
Saturday, August 15, 2020
Επικοινωνία Sitemap Register Login
 
Είστε Εδώ: Ασφαλιστικά Ταμεία  » Οδηγός Ασφαλιστικών Ταμείων » Θεωρήσεις  
Θεωρήσεις
 

 

1.- Συνταγή που ξεπερνά τα 150 ευρώ χρειάζεται θεώρηση,  μόνο στην περίπτωση που εκτελείται χειρόγραφα.
Προσοχή
 α) ΤΥΠΕΤ :  ισχύει ακόμη η θεώρηση για τις συνταγές που ξεπερνούν τα 100 ευρώ, εκτός εάν οι συνταγές είναι γραμμένες από γιατρό ΤΥΠΕΤ, οπότε και δεν θέλουν θεώρηση.
 β) ΕΔΟΕΑΠ : η στρογγυλή σφραγίδα του Ταμείου που τίθεται υποχρεωτικά σε όλες τις συνταγές για να είναι έγκυρες, νοείται ως θεώρηση και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται επιπλέον θεώρηση όταν η αξία των φαρμάκων υπερβαίνει τα 150 ευρώ. 
 
2.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας Δ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6 π.χ..lexotanil, tavor, librax, stedon κ.λ.π.)  δεν χρειάζονται θεώρηση, ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλαγίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!   Το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται η μονόγραμμη αθεώρητη συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας.
                       
         3.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας ΓΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6 π.χ. LONARID, LONALGAL, SIVAL –B κ.λ.π.), δεν χρειάζονται θεώρηση , ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλλαγίων. Προσοχή, το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν προαπαιτείται η μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία, συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας. (Ειδικά για την θεώρηση κωδεϊνούχων βλέπε παρακάτω).
 
4.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που φέρουν φάρμακα του Ν. 1729/87  πλήν των αναφερομένων στην κατηγορία Δ και ΓΣ του Ν.1729/87 θέλουν θεώρηση  ανεξαρτήτως ποσού και αξίας.

                5.- Συνταγές που ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρονικά εξαιρούνται της θεώρησης.

 

1.- Συνταγή που ξεπερνά τα 150 ευρώ χρειάζεται θεώρηση,  μόνο στην περίπτωση που εκτελείται χειρόγραφα.
Προσοχή
 α) ΤΥΠΕΤ :  ισχύει ακόμη η θεώρηση για τις συνταγές που ξεπερνούν τα 100 ευρώ, εκτός εάν οι συνταγές είναι γραμμένες από γιατρό ΤΥΠΕΤ, οπότε και δεν θέλουν θεώρηση.
 β) ΕΔΟΕΑΠ : η στρογγυλή σφραγίδα του Ταμείου που τίθεται υποχρεωτικά σε όλες τις συνταγές για να είναι έγκυρες, νοείται ως θεώρηση και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται επιπλέον θεώρηση όταν η αξία των φαρμάκων υπερβαίνει τα 150 ευρώ. 
 
2.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας Δ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6 π.χ..lexotanil, tavor, librax, stedon κ.λ.π.)  δεν χρειάζονται θεώρηση, ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλαγίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!   Το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται η μονόγραμμη αθεώρητη συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας.
                       
         3.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που γράφουν φάρμακα της κατηγορίας ΓΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 6 π.χ. LONARID, LONALGAL, SIVAL –B κ.λ.π.), δεν χρειάζονται θεώρηση , ανεξαρτήτως της ποσότητας των εμβαλλαγίων. Προσοχή, το ότι δεν χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν προαπαιτείται η μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία, συνταγή που φυλάσσουμε για τρία χρόνια στα φαρμακεία μας. (Ειδικά για την θεώρηση κωδεϊνούχων βλέπε παρακάτω).
 
4.- Συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων που φέρουν φάρμακα του Ν. 1729/87  πλήν των αναφερομένων στην κατηγορία Δ και ΓΣ του Ν.1729/87 θέλουν θεώρηση  ανεξαρτήτως ποσού και αξίας.

                5.- Συνταγές που ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρονικά εξαιρούνται της θεώρησης.

   Copyright 2009 F.S.A.