Φ.Σ.Α
Wednesday, June 20, 2018
Επικοινωνία Sitemap Register Login
 
Είστε Εδώ: Φ.Σ.Α. » Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
Πρόεδρος: Λουράντος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Μανωλόπουλος Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Γιαννόγλου Ηλίας
Ταμίας: Μοσχονάς Μιχαήλ
Ειδικός Γραμματέας Δαγρές Ιωάννης
  Καλογερόπουλος Στυλιανός
  Κρανιώτης Χαράλαμπος
  Καβαλάρης Ιωάννης
  Δραγανίγου Αμαλία

 

Πρόεδρος: Λουράντος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Μανωλόπουλος Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Γιαννόγλου Ηλίας
Ταμίας: Μοσχονάς Μιχαήλ
Ειδικός Γραμματέας Δαγρές Ιωάννης
  Καλογερόπουλος Στυλιανός
  Κρανιώτης Χαράλαμπος
  Καβαλάρης Ιωάννης
  Δραγανίγου Αμαλία

 

   Copyright 2009 F.S.A.