Φ.Σ.Α
Κυριακή, 28 Μαΐου 2017
Επικοινωνία Sitemap Εγγραφή Είσοδος
 
Είστε Εδώ: Φάρμακα » Ν.1729/87  

 

 

Ν.1729/87 (Ν.3459/06)
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "χορήγηση ναρκωτικών")

 
1.- ΠΙΝΑΚΑΣ Δ (TAVOR, LEXOTANIL, LIBRAX, DORM. STILNOX, IMOVANE, SONATA κ.λ.π.)
Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας ή του Ι.Κ.Α. (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του Ι.Κ.Α.) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.
Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατηγορία Δ προστέθηκε βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας το STILNOX., IMOVANE και SONATA.
 
 
2.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.Σ. , (LONARID, LONALGAL κ.λ.π.)
α) Τα φάρμακα του πίνακα Γ.Σ. του Ν. 1729/87 , που δεν περιέχουν κωδεϊνη  χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.
Η στρογγυλή σφραγίδα του Ι.Κ.Α. σε συνταγές του Ι.Κ.Α. επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας.
Β) ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ : Τα κωδεϊνούχα χορηγούνται ως εξής :
1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδείνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200 mg.
2) Με συνταγή του ν.1729/87 (μονόγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.
3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.
 
Σας εφιστούμε την προσοχή , ότι από την ανωτέρω απόφαση συνεπάγεται , ότι στην περίπτωση 3) δηλαδή στην περίπτωση που η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400 mg  εκτός του ότι χρειάζεται δίγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία ειδική συνταγή, σε περίπτωση συνταγή ασφαλιστικού Ταμείου πρέπει να είναι θεωρημένη και η συνταγή του ασφαλιστικού ταμείου.
 
 
3.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από την Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν.
 
 
- Τα φάρμακα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Νομαρχιακής απόφασης (μέχρι στιγμής τα φάρμακα που περιέχουν αυτήν την ουσία έχουν τις εμπορικές ονομασίες : CONCERTA, METHYLOPHENIDATE, RUBIO, RITALIN).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προστέθηκαν στην κατηγορία Γ' τα ιδιοσκευάσματα IMALGENE, KETALAR και KETASET (μεταφέρθηκαν από τον πίνακα Δ' στον Γ΄)
 
 
ROMIDON
 
Σε μια συνταγή μπορούν να αναγραφούν έως 1 κουτί κάψουλες ή έως τρία κουτιά αμπούλες. Αυτή η συνταγή είναι για πενθήμερη θεραπεία. Δεν ισχύουν φωτοαντίγραφα για καμία από τις συνταγές με κωδεϊνούχα, ψυχοτρόπα και ναρκωτικά.
 
 
4.- ΠΙΝΑΚΑΣ Β
 
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη), θεωρημένη από την Νομαρχία, Φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο.
 
 
5.- AKINETON
Το ιδιοσκευάσμα AKINETON παρόλο που δεν ανήκει στον Ν.1729/87 για να χορηγηθεί χρειάζεται απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία
 
6.- DECADURABOLIN
Το DECADURABOLIN χορηγείται με απλή φυλασσόμενη συνταγή επί διετία, όπως ακριβώς αναγράφεται πάνω στο κουτί του.
 
 
 
7.- NALOREX - NARCAN
 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργεού Υγείας κ.Στεφανή (4-4-2003) και η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθ. 448/14-4-2003 ΦΕΚ, τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες χορηγούνται από τα φαρμακεία με ειδική «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ».
Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» του ν.2955/01 και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει την συνταγή.
Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα, αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον ιατρό.
Επίσης θα υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον φαρμακοποιό.
Τα ίδια στοιχεία θα αναγράφονται και στο στέλεχος.
Οι συνταγές και τα στελέχη τους θα φυλάσσονται για τρία χρόνια.
 
 
8.- ACTIQ
 
Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/79851/03 απόφαση του Υφπουργού Υγείας Ε. Νασιώκα, καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ACTIQ που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν.1729/87, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), και είναι ο εξής:
            1.-Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής) τα 6,4 MG.
            Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1600μg ημερησίως.
            2.- Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
 
 
Þ    ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ :
 
     Α) Όλες οι συνταγές οι μονόγραμμες ή οι απλές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.
 
     Β) Στο συνταγολόγιο αναγράφουμε αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "χορήγηση ναρκωτικών")

 
1.- ΠΙΝΑΚΑΣ Δ (TAVOR, LEXOTANIL, LIBRAX, DORM. STILNOX, IMOVANE, SONATA κ.λ.π.)
Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας ή του Ι.Κ.Α. (σε περίπτωση που η συνταγή είναι του Ι.Κ.Α.) και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.
Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατηγορία Δ προστέθηκε βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας το STILNOX., IMOVANE και SONATA.
 
 
2.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.Σ. , (LONARID, LONALGAL κ.λ.π.)
α) Τα φάρμακα του πίνακα Γ.Σ. του Ν. 1729/87 , που δεν περιέχουν κωδεϊνη  χορηγούνται με μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία συνταγή, φυλασσόμενη επί τριετία.
Η στρογγυλή σφραγίδα του Ι.Κ.Α. σε συνταγές του Ι.Κ.Α. επέχει θέση σφραγίδας της Νομαρχίας.
Β) ΚΩΔΕΪΝΟΥΧΑ : Τα κωδεϊνούχα χορηγούνται ως εξής :
1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδείνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200 mg.
2) Με συνταγή του ν.1729/87 (μονόγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.
3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg.
 
Σας εφιστούμε την προσοχή , ότι από την ανωτέρω απόφαση συνεπάγεται , ότι στην περίπτωση 3) δηλαδή στην περίπτωση που η ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400 mg  εκτός του ότι χρειάζεται δίγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία ειδική συνταγή, σε περίπτωση συνταγή ασφαλιστικού Ταμείου πρέπει να είναι θεωρημένη και η συνταγή του ασφαλιστικού ταμείου.
 
 
3.- ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από την Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο, αυθημερόν.
 
 
- Τα φάρμακα που περιέχουν την ουσία μεθυλοφαινιδάτη εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Νομαρχιακής απόφασης (μέχρι στιγμής τα φάρμακα που περιέχουν αυτήν την ουσία έχουν τις εμπορικές ονομασίες : CONCERTA, METHYLOPHENIDATE, RUBIO, RITALIN).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Βάσει της υπ.αριθ. Υ6γ/1725/5-6-2001 αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προστέθηκαν στην κατηγορία Γ' τα ιδιοσκευάσματα IMALGENE, KETALAR και KETASET (μεταφέρθηκαν από τον πίνακα Δ' στον Γ΄)
 
 
ROMIDON
 
Σε μια συνταγή μπορούν να αναγραφούν έως 1 κουτί κάψουλες ή έως τρία κουτιά αμπούλες. Αυτή η συνταγή είναι για πενθήμερη θεραπεία. Δεν ισχύουν φωτοαντίγραφα για καμία από τις συνταγές με κωδεϊνούχα, ψυχοτρόπα και ναρκωτικά.
 
 
4.- ΠΙΝΑΚΑΣ Β
 
Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη), θεωρημένη από την Νομαρχία, Φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο.
 
 
5.- AKINETON
Το ιδιοσκευάσμα AKINETON παρόλο που δεν ανήκει στον Ν.1729/87 για να χορηγηθεί χρειάζεται απλή συνταγή φυλασσόμενη επί διετία
 
6.- DECADURABOLIN
Το DECADURABOLIN χορηγείται με απλή φυλασσόμενη συνταγή επί διετία, όπως ακριβώς αναγράφεται πάνω στο κουτί του.
 
 
 
7.- NALOREX - NARCAN
 
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργεού Υγείας κ.Στεφανή (4-4-2003) και η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ.αριθ. 448/14-4-2003 ΦΕΚ, τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν ανταγωνιστικές των οπιοειδών ουσίες χορηγούνται από τα φαρμακεία με ειδική «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ».
Η συνταγή αυτή είναι διπλότυπη και φέρει τα εξής στοιχεία: «ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» του ν.2955/01 και αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ιατρού που εκδίδει την συνταγή.
Σε κάθε χορηγούμενη συνταγή ο ιατρός πρέπει να αναγράφει ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό μητρώου ασφαλιστικού φορέα, αριθμό ταυτότητας του ασθενή, αιτιολογία, χρονολογία έκδοσης και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον ιατρό.
Επίσης θα υπογράφεται από τον παραλήπτη των φαρμάκων, ύστερα από επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον φαρμακοποιό.
Τα ίδια στοιχεία θα αναγράφονται και στο στέλεχος.
Οι συνταγές και τα στελέχη τους θα φυλάσσονται για τρία χρόνια.
 
 
8.- ACTIQ
 
Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/79851/03 απόφαση του Υφπουργού Υγείας Ε. Νασιώκα, καθορίστηκε ο τρόπος διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος ACTIQ που περιέχει την ουσία ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ (Ν.1729/87, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ), και είναι ο εξής:
            1.-Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ (πεπιεσμένοι τροχίσκοι με ενσωματωμένο στοματικό εξάρτημα εφαρμογής) τα 6,4 MG.
            Η δόση αυτή αντιστοιχεί σε 4 τροχίσκους των 1600μg ημερησίως.
            2.- Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ACTIQ δύναται με ευθύνη του ιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
 
 
Þ    ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ :
 
     Α) Όλες οι συνταγές οι μονόγραμμες ή οι απλές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.
 
     Β) Στο συνταγολόγιο αναγράφουμε αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές.
   Copyright 2009 F.S.A.